L'Institut d'Humanitats de Barcelona

L'Institut d’Humanitats de Barcelona és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta.

L'Institut d’Humanitats de Barcelona és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta. Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut vol endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals, pensadors i pensadores rellevants, alhora que pretén afavorir l'intercanvi entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva difusió i contribuir a la recepció de les mostres més importants de la cultura europea.

L’Institut d’Humanitats es regeix a través del seu Patronat i rep el suport de la Diputació de Barcelona. Des del 1994 les seves activitats tenen lloc al CCCB, amb el qual manté un conveni d’estreta col·laboració. 

Història

El Patronat

Presidenta d’honor

 • Mercè Conesa

President (membre fundacional) 

 • Xavier Rubert de Ventós

Vocals

 • Lluís Anglada
 • Xavier Antich
 • Pedro Azara Nicolàs
 • Jaume Badia
 • Jordi Balló
 • Josep Maria Carbonell
 • Toni Casares
 • Narcís Comadira, membre fundacional
 • Antoni Comín i Oliveres
 • Josep Maria Esquirol
 • Jesús Hernández Reynés
 • Marina Garcés
 • Salvador Gausa i Gascón, representant de la Diputació de Barcelona
 • Jèssica Jaques
 • Ferran Mascarell Canalda
 • Víctor Molina Escobar
 • Josep Ramoneda, membre fundacional
 • Joan Rigol
 • Marisa Siguan Bohmer
 • Eduard Vallory i Subirà

Secretària

 • Susana Arias